top of page

TRIATLONOVÉ PRECHODY - VEĽKÁ VÝZVA PRE DETI


Zatiaľ čo prechody môžu byť náročné pre športovcov všetkých vekových kategórií, deti čelia vlastným jedinečným výzvam. Keď sa mladí triatlonisti orientujú v zložitosti prechodu z jednej disciplíny do druhej, stretávajú sa s prekážkami súvisiacimi s koordináciou, riadením času, manipuláciou s výstrojom a udržiavaním pozornosti. Ako hlavné výzvy, ktorým deti čelia a mali by byť zohľadnené pri tréningu vnímame:

  • Koordinácia a motorické zručnosti: U detí sa stále môže rozvíjať koordinácia a motorické zručnosti, čo môže predstavovať problémy počas prechodu. Nasadnutie a zosadnutie z bicykla, vyzliekanie neoprénu (ak je k dispozícii) a prepínanie medzi disciplínami si vyžaduje presné pohyby a koordináciu. Deti môžu potrebovať čas a prax na zvládnutie týchto zručností.

  • Časový manažment a efektivita: Prechody v triatlone sú načasované a deti môžu mať problémy s efektívnym riadením svojho času. Potrebujú rýchlo a efektívne prejsť z jednej disciplíny do druhej, čo zahŕňa odstránenie alebo nasadenie výstroja, výmenu topánok a organizáciu. Pre deti môže byť spočiatku náročné vykonávať tieto úlohy v rámci prideleného prechodného času.

  • Manipulácia s výstrojom: Manipulácia s výstrojom môže byť pre deti náročná, najmä ak nie sú zvyknuté používať cyklistické topánky, prilby alebo iné vybavenie špecifické pre triatlon. Bezpečné upevnenie prilieb, zapínanie na pedále alebo zaväzovanie šnúrok na topánkach môžu byť náročné úlohy, ktoré si vyžadujú prax a zručnosť.

  • Navigácia v prechodovej oblasti: Navigácia v depe môže byť pre deti mätúca, najmä pri väčších podujatiach s mnohými účastníkmi. Nájsť ich určené miesto, nájsť ich výstroj a vyhnúť sa kolíziám s ostatnými účastníkmi môže byť náročné. Deti môžu potrebovať vedenie a pomoc, aby sa plynule pohybovali v prechodovej oblasti.

  • Sústredenie: Udržanie pozornosti a koncentrácie počas prechodu môže byť pre deti ťažké, najmä ak prechádzajú z fyzicky náročnej disciplíny, ako je plávanie alebo bicyklovanie, k behu. Únava a vzrušenie môžu ovplyvniť ich schopnosť sústrediť sa na danú úlohu, čo môže viesť k chybám alebo spomaleniu vykonávaných úkonov.

  • Multitasking: Prechody vyžadujú od detí multitasking, simultánne vykonávanie rôznych činností, ako je vyberanie výstroja, prezúvanie a mentálna príprava na ďalšiu disciplínu. Zvládnutie viacerých úloh a prechodov v krátkom čase môže byť pre deti náročné a môžu mať problémy s uprednostňovaním alebo efektívnym vykonávaním úloh.

  • Sebadôvera a rozhodovanie: Deťom môže počas prechodu chýbať dôvera vo svoje schopnosti, čo vedie k váhavosti alebo nerozhodnosti. Rýchle rozhodnutia, ako napríklad kedy nasadnúť na bicykel alebo kedy začať behať, môže byť pre deti skľučujúce. Budovanie ich dôvery prostredníctvom praxe a pozitívneho posilňovania je kľúčové.

  • Rozptyľovanie v oblasti prechodu: Depo môže byť rušné a hlučné prostredie, ktoré môže rozptyľovať deti počas prechodov. Hlasné povzbudzovanie, pohyb ostatných účastníkov alebo neznáme prostredie môžu spôsobiť, že deti stratia pozornosť alebo sú preťažené. Naučiť ich blokovať rozptýlenie a sústrediť sa na svoje vlastné úlohy je nevyhnutné.


Pochopením týchto výziev môžeme poskytnúť potrebnú podporu, vedenie a praktické príležitosti, ktoré deťom pomôžu prekonať tieto prekážky a stať sa zdatnejšími v prechode. Trpezlivosť, povzbudenie a pozitívne prostredie na učenie sú kľúčom k tomu, aby pomohli deťom orientovať sa v triatlone a vynikať v nich.

bottom of page