top of page

OD NADŠENIA K APATII: PREČO MLADÍ ŠPORTOVCI STRÁCAJÚ ZÁUJEM

Šport má pre mladých ľudí množstvo výhod. Môže ich naučiť dôležité životné zručnosti, ako je tímová práca, disciplína a vytrvalosť, a zároveň podporovať fyzickú kondíciu a celkové zdravie. Ako však mnohí rodičia a tréneri vedia, nie je nezvyčajné, že mladí športovci najmä tínedžeri časom stratia záujem o tréning a šport. V tomto článku preskúmame niektoré z dôvodov, prečo sa to deje a poskytneme stratégie na motiváciu vašich detí či zverencov.


Dôvody, prečo mladí športovci strácajú záujem o šport:

1. Vyhorenie

Jedným z primárnych dôvodov, prečo mladí ľudia strácajú záujem o šport, je syndróm vyhorenia. K vyhoreniu dochádza, keď sú športovci fyzicky, emocionálne a duševne vyčerpaní. To sa môže stať, keď sa zúčastňujú príliš veľa súťaží, majú priveľa tréningov alebo ich tréneri či rodičia príliš tlačia.

2. Nedostatok zábavy

Ďalším dôvodom, je, že ich to jednoducho prestáva baviť. Keď tínedžeri začnú považovať šport za prácu, príťaž alebo zdroj stresu, je pravdepodobné, že časom stratia záujem. Je dôležité, aby rodičia a tréneri vytvorili prostredie, v ktorom sa ich zverenci budú cítiť podporovaní a nadšení zo svojho športu.

3. Tlak na výkon

Mladí športovci môžu tiež stratiť záujem, ak cítia tlak na ich výkon. Rodičia a tréneri, ktorí uprednostňujú víťazstvo pred rozvojom ich športovca, môžu vytvoriť prostredie pod vysokým tlakom, ktoré u mladých ľudí vyvoláva pocit úzkosti, stresu a nechuti. Namiesto toho by sa rodičia a tréneri mali zamerať na vytváranie pozitívneho, podporného prostredia, kde sa ich zverenci môžu sústrediť na svoj individuálny rast a rozvoj.


Stratégie pre motiváciu mladých športovcov:

1. Urobte zo športu zábavu

Jedným z najlepších spôsobov, ako motivovať mladých ľudí, je urobiť zo športu zábavu. Povzbudzujte športovcov, aby skúšali rôzne športové aktivity, nech sa im to variuje, to by malo podporiť ich záujem. Organizujte tiež spoločenské udalosti, teambuildingové aktivity a iné aktivity nesúvisiace so športom, aby ste pomohli vybudovať pocit kamarátstva a komunity v tíme alebo v klube.

2. Zamerajte sa na individuálny rast

Rodičia a tréneri by sa mali zamerať na individuálny rast a rozvoj, a nie len na víťazstvo. Poskytnite športovcom príležitosti na rozvoj ich schopností, vyskúšanie nových pozícií a stanovenie nových cieľov. Oslavujte spolu malé víťazstvá a povzbuďte ich, aby sa zamerali na svoj vlastný pokrok.

3. Budujte pozitívne vzťahy

Mali by ste pracovať na budovaní pozitívnych vzťahov s vašimi zverencami alebo deťmi. Nájdite si čas na spoznanie každého športovca individuálne, pochopte jeho motiváciu a podporte ho v jeho cieľoch. Keď sa športovci cítia oceňovaní a podporovaní, je pravdepodobnejšie, že zostanú motivovaní.

4. Podporujte autonómiu športovcov

Povzbudzovanie športovcov, aby prevzali zodpovednosť za svoj vlastný rozvoj, môže byť silným motivátorom. Poskytnite im príležitosti na rozhodovanie o svojom tréningu, ako napríklad výber cvičenia alebo stanovenie vlastných cieľov. Keď majú pocit, že majú určitú kontrolu nad svojim rozvojom, je pravdepodobnejšie, že pri športe zotrvajú.

5. Vyhnite sa pretrénovaniu

Napokon, mali by ste sa vyhýbať pretrénovaniu. Zabezpečte, aby mali vaši športovci dostatok času na odpočinok a regeneráciu a povzbudzujte ich, aby sa zúčastňovali rôznych aktivít aj mimo ich športu, aby sa vyhli vyhoreniu. Keď sa cítia fyzicky a duševne zdraví zostanú motivovaní a budú sa venovať svojmu športu dobrovoľne.Motivovať mladých športovcov môže byť problém, ale je to nevyhnutné pre ich dlhodobý úspech a pohodu. Vytvorením zábavného, podporného a pozitívneho prostredia, zameraním sa na individuálny rast, budovaním pozitívnych vzťahov, podporovaním autonómie športovcov a vyhýbaním sa pretrénovaniu môžu rodičia a tréneri pomôcť mladým športovcom zostať motivovaní a zapojení do ich športu. Nebojte sa tiež vyhľadať pomoc športového psychológa či už ako prevenciu, alebo pokiaľ vidíte, že vaše dieťa už stráca záujem a radosť zo športu.


Zdroje:

Brenner, J. S., et al. (2016). Sports Specialization and Intensive Training in Young Athletes. Pediatrics, 138(3), e20162148.

Hill, M. J., et al. (2015). The Relationship Between Youth Sport Specialization and Participation in Physical Education and School Sports. The Journal of Strength & Conditioning Research, 29(11), 3116-3122.

Jayanthi, N. A., et al. (2015). Sports Specialization in Young Athletes: Evidence-Based Recommendations. Sports Health, 7(5), 436-442.

Koehn, S., Morris, T., & Wattie, N. (2017). Adapting motivational interventions for young athletes: An action plan for parents and coaches. Journal of Sport Psychology in Action, 8(2), 63-72.

Visek, A. J., et al. (2015). The Fun Integration Theory: Towards Sustaining Children and Adolescents Sport Participation. Journal of Physical Activity and Health, 12(3), 424-433.

Wiersma, L. D. (2000). Risks and Benefits of Youth Sport Specialization: Perspectives and Recommendations. Pediatric Exercise Science, 12(1), 13-22.


コメント


bottom of page