top of page

CVIČENIA NA ZLEPŠENIE PRECHODOV V TRIATLONE


Cvičenia zamerané na prechod hrajú kľúčovú úlohu v triatlonovom tréningu vzhľadom na ich význam pri optimalizácii výkonu a efektivity počas pretekov. Tieto špecializované cvičenia sa špecificky zameriavajú na plynulý prechod medzi disciplínami, ako je plávanie na bicykel a z bicyklovania na beh. Tu sú príklady konkrétnych cvičení, ktoré môžeme zaradiť do tréningového plánu:
  1. Nácvik umiestňovania výstroja: Vyčleníme určenú oblasť prechodu, kde si deti môžu nacvičovať umiestňovanie výstroja. Začneme tým, že im dáte pokyn, aby umiestnili svoj bicykel, prilbu a topánky na vopred určené miesta. Cvičenie opakujeme a postupne tak zvyšujeme rýchlosť a efektivitu.

  2. Cvičenie na výmenu topánok: do tréningu začleníme cvičenie špeciálne navrhnuté na rýchlu výmenu topánok. Použijeme kužele alebo značky umiestnené v krátkej vzdialenosti od pomyselného depa. Poučíme deti, aby sa priblížili ku kužeľom behom alebo na bicykli, zosadli, rýchlo sa prezuli a vrátili sa do pomyselného depa.

  3. Cvičenie nasadnutia a zosadnutia z bicykla: Vytvoríme bezpečné prostredie venované nácviku nasadania a zosadnutia z bicyklov. Začneme so stacionárnym cvičením, pri ktorom deti obkročmo sedia na bicykli a precvičujú prehadzovanie nohy cez sedlo, aby mohli bezproblémovo nasadnúť a zosadnúť. Postupne prejdeme na dynamické cvičenia, ktoré deťom umožnia precvičovať si tieto činnosti pri pohybe pomalým tempom.

  4. Prechodové časovky: Systematicky meriame čas deťom, keď dokončia úplný prechod z plávania na bicyklovanie a z bicyklovania na beh. Podporujte kultúru minimalizácie prechodných časov uľahčením sústredeného a efektívneho precvičovania každého kroku. Stanovíme merateľné ciele a zakomponujeme do tréningu priateľské súťaže na stimuláciu zlepšovania.

  5. Modelové preteky: Usporiadame simulované triatlonové preteky, ktoré deťom umožnia simulovať skutočné pretekárske podmienky. Zabezpečíme dokončenie celej pretekárskej trate vrátane prechodov v kontrolovanom a podpornom prostredí. To uľahčuje nácvik prechodu pod realistickým tlakom podobným pretekom a poskytuje deťom cenné skúsenosti.

  6. Cvičenia na multitasking: Cvičenia, ktoré podporujú rozvoj multitaskingových zručností počas prechodov sú veľmi dôležité. Pridáme do tréningového plánu napríklad aktivity, pri ktorých deti trénujú beh, pričom si obliekajú košeľu alebo vyzliekajú neoprén. To kultivuje zlepšenie koordinácie, koncentrácie a schopnosti riadenia času.

  7. Prechody na prekážkovej dráhe: Postavíme prekážkovú dráhu s kužeľmi alebo inými prekážkami. Naučíme deti, aby vykonávali prechody medzi týmito prekážkami, a tým simulovali autentické scenáre pretekov, kde navigácia medzi prekážkami a inými pretekármi vyžaduje disciplínu.

  8. Vizualizácia a mentálna príprava: Ukážeme deťom význam mentálnej prípravy počas prechodu. Pomahajú vizualizačné cvičenia, v ktorých si mentálne nacvičujú postupnosť akcií, predstavujú si hladké efektívne prechody a zároveň posilňujú dôveru vo svoje schopnosti.

  9. Simulácie prechodu v rámci tréningu jednotlivých disciplín: Integrujte simulácie prechodu do pravidelných tréningov. Po plávaní alebo bicyklovaní povzbudzujte deti, aby trénovali rýchle prechody do nasledujúcej disciplíny. To posilňuje koncept plynulých prechodov a pomáha deťom pri aklimatizácii na tento proces.

Comments


bottom of page