"Práca s deťmi ma veľmi baví a počas svojej pedagogickej praxe sa snažím u deti poukazovať na  zdravý životný štýl. Som názoru, že už deťom v rannom veku treba vštepovať  dôležitosť a opodstatnenie samotného pohybu.

Špeciálne sa venujem Detskej atletike, ktorá je zameraná na  všestranný harmonický rozvoj jednotlivých pohybových schopnosti dieťaťa.

Hlavným cieľom  je prirodzenou cestou vytvárať  základy pre všetky športové odvetvia (tenis, plávanie, hádzaná, lyžovanie...) a to prostredníctvom pohybových hier, hravých  a atraktívnych cvičení .

Tréningové hodiny  sú zábavné, jedinečné a veselé,  kde deti pomocou hravými cvičeniami  zdokonaľujú svoju pohybovú úroveň, priestorovú a pohybovú koordináciu, rýchlosť, vytrvalosť, ...."

PaedDr. Monika Fintorová

Trénrtka atletiky – 1. kvalifikačného stupňa na UMB BB – pod vedením SAZ

ALWAYS IN A GOOD TRIMOOD